Úvod

Aktuality

O farnosti

Farské oznamy

Rozpis bohoslužieb

Kontakt

Linky

www.kbs.sk – rímskokatolícka Cirkev

www.katnoviny.sk – katolícke noviny on-line

www.svatepismo.sk – Sväte Písmo on-line

www.christ-net.sk – slovenský kresťanský portál

https://gdpr.kbs.sk  – ochrana osobných údajov

© Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bojnice, e-mail: bojnice@fara.sk - Posledná aktulizácia: 16. február 2009